GETRAINDE BAZEN

Alle jongeren moeten op het voortgezet onderwijs een EHBO-cursus volgen. 

Hulplijn
Fact: Als iemand met een hartaanval binnen 6 minuten wordt gereanimeerd heeft deze persoon meer kans om de hartaanval te overleven.

Fact: In de Nederlandse wet staat dat je altijd verplicht bent om eerste hulp te verlenen aan iemand in nood, ook al heb je geen EHBO-diploma.

Tweetalig onderwijs moet verplicht worden op middelbare scholen. 

Hulplijn
* Op jonge leeftijd leer je makkelijker een nieuwe taal dan wanneer je ouder bent.

* Het spreken van meerdere talen verhoogd de kans op een betere vervolgopleiding en/of op een betere baan.

De Cito-toets in groep 8 moet worden afgeschaft. 

Hulplijn
* De Cito-toets is een moment opname.

* Kinderen met faalangst kunnen een lager studieadvies krijgen als ze door de faalangst slecht scoren op de Cito-toets.

Ouders van minderjarige kinderen die tijdens de ‘corona avondklok rellen’ worden opgepakt moeten ook worden beboet. 

Hulplijn
Achtergrond info: Op zaterdag 24 januari 2021 is er in Nederland een corona avondklok ingesteld. Dit betekend dat je tussen 21:00 en 4:30 niet op straat mag zijn zonder goede reden. De avonden na de invoering van deze avondklok braken er in verschillende steden rellen uit op straat. Hierbij waren voornamelijk jongeren betrokken. Agenten en journalisten werden belaagd en er werden grote vernielingen aangericht.

Fact: Ouders zijn tot 18 jaar verantwoordelijk voor hun kind. Dit betekend ook dat zij verantwoordelijk zijn dat hun kind zich aan de avondklok houdt.

Plastische chirurgie zou niet gepromoot mogen worden door influencers.

Hulplijn
Achtergrond info: De afgelopen 10 jaar is het aantal cosmetische ingrepen onder jongeren (18-25 jaar) verdubbeld. Het gaat dan met name om Botox en filler behandelingen. Veel van deze jongeren zouden beïnvloed worden door influencers die op sociale media reclame maken voor bepaalde ingrepen.