EINDBAZEN

De plaatsing van nieuwe windmolens  moet worden verboden. 

Hulplijn
* Niet alle windmolens in Nederland voorzien Nederland van groene stroom. Deze stroom wordt doorverkocht aan buitenlandse multinationals.

* In bepaalde gebieden in Nederland gaan veel trekvogels dood doordat ze worden geraakt door de wieken van de windmolens.

Het bestormen van overheidsgebouwen is een aanval op de democratie.

Hulplijn
Achtergrond info: Op 6 januari 2021 is in Amerika het Capitool, het Amerikaanse parlement bestormd door Trump-aanhangers. Hier werd op dat moment de verkiezingswinst voor Joe Biden bevestigd.

De overheid moet meer doen om studenten te beschermen tegen ‘huisjesmelkers’. 

Hulplijn
* Door het grote tekort aan studentenkamers vragen ‘huisjesmelkers’ bovengemiddeld veel huur voor een kamer.
Stelling rechten medische beslissingen jongeren

De leeftijd waarop jongeren medische beslissingen mogen nemen zonder het medeweten van hun ouders moet omlaag. 

Hulplijn
Fact: Jongeren tussen de 12-16 jaar mogen voor 50% mee beslissen over hun behandeling. Zowel de ouders als de jongeren moeten toestemming geven voor een medische behandeling.

Fact: In de Nederlandse wetgeving staat dat jongeren vanaf 16 jaar zelf medische beslissingen mogen nemen. Ouders mogen niet meer meebeslissen.

Medewerkers van basisscholen die graag gevaccineerd willen worden moeten deze mogelijkheid krijgen voordat de scholen weer opengaan. 

Hulplijn
Achtergrond info:
Op 31 januari 2021 werd bekend dat de basisscholen op 8 februari 2021 weer mogen openen. Medewerkers van scholen maken zich zorgen over het Coronavirus op de scholen omdat hierover nog veel onbekend is. Daarom is er door medewerkers van scholen een petitie gestart: “Heropen primair onderwijs pas na vaccineren”.